image image image image image

Zabezpieczenia PPOŻ


 Wykonujemy usługi w zakresie:

  • Zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych,
  • Zabezpieczenia ogniochronnego dylatacji i przejść instalacyjnych,
  • Konsulting w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.

Rozwój budownictwa, coraz śmielsze rozwiązania architektoniczne, zaawansowane technologie przemysłowe, nakładają na nas obowiązek stosowania nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Właściwy ich dobór nie tylko chroni życie ludzkie, dając czas na ich ewakuację, ale również pozwala na ochronę mienia i zapobiega rozprzestrzenianiu się powstałego zagrożenia pożarowego.

Do zabezpieczeń stosujemy system farb pęczniejących FLAME STAL lub STEELGUARD, system natryskowy VERMIPLASTER oraz zabudowy płytami gipsowo-włóknowymi  RIGIPS GLASROC F (RIDURIT).

Projekt i realizacja: Drużyna A